ENERGOTECH Praha s.r.o. - Příklady prací

»» Kontrolní měření napjatosti skříně převodovky
»» Tenzometrické měření ohybových napětí v patě zubu
»» Zjišťování teplotního pole výfukového potrubí
»» Měření relativních mikroposuvů dělicí roviny
»» Měření zbytkových napětí v odlitku
»» Měření průhybu hřídelí převodovky
»» Kontrola hodnot zatěžovacího momentu na výrobní lince převodovek
»» Měření krouticích momentů na kloubových hřídelích za provozu
»» Měření napjatosti lopatek ventilátoru za rotace
»» Měření deformací vnějšího kroužku kuličkových ložisek
»» Mechanické zkoušky porcelánových izolátorů z odpojovače OVJU 420
»» Tenzometrické měření napjatosti diskového podmítače Atlas HO 6000


Hlavní stránka / Reference / Příklady měření / Kontakt - English version